Wat is en doet de Seniorenraad 

De Seniorenraad Kralingen-Crooswijk is een platform voor ouderen die willen meedenken over het gevoerde en nog te voeren ouderenbeleid.

 

De Seniorenraad adviseert het gemeentebestuur en de beide wijkraden in Kralingen en Crooswijk, gevraagd en ongevraagd.

 

Het gaat daarbij om vragen als: Kunnen ouderen nog veilig over straat? Is de zorg voor ouderen goed geregeld? Zijn er genoeg activiteiten voor ouderen? Hoe willen ouderen wonen? Etc.

                  

Daarnaast denkt de Seniorenraad mee met de zorg- en welzijnsinstellingen en met de lokale woningcorporaties over de organisatie van de dienstverlening. De bedoeling is dit zo in te richten dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

In zijn bestaan vanaf 1996 heeft de Seniorenraad gemerkt dat de adviezen door de bestuurders serieus worden genomen. We hebben zo intussen al veel bereikt: verhoogde tramhaltes, beweegtuinen, aandacht voor ouderenhuisvesting, opvolging uit 75+gesprekken, seniorvriendelijke wijk, langer thuis wonen en de zorg dichtbij, enz.

 

Overleg

De leden van de Seniorenraad komen één keer per maand bijeen in de Algemene Ledenvergadering. Daarin wordt gesproken welke adviezen de Seniorenraad naar buiten brengt. Er wordt van gedachten gewisseld over nieuwe ontwikkelingen en taken worden verdeeld.

Regelmatig is er overleg met leden van de wijkraden en af en toe ook met de wethouders ouderenbeleid en wonen. Met de zorg- en welzijnsinstellingen en met woningcorporaties is regelmatig overleg om verbeteringen op het gebied van zorgverlening en wonen te bereiken.

Minimaal eenmaal per jaar houden we een Open Bijeenkomst, waar alle ouderen uit Kralingen-Crooswijk worden uitgenodigd om te bespreken waarmee zij en wij in het dagelijks leven te maken hebben.

SAMENSTELLING SENIORENRAAD

De Seniorenraad Kralingen-Crooswijk bestaat uit zo’n vijftien 65+ers. Om zijn werk goed te kunnen doen is het wenselijk dat de raad een goede afspiegeling is van alle ouderen in dit stadsdeel.

 

We streven er naar dat alle wijken en buurten vertegenwoordigd zijn. Ook willen we een beetje evenwicht in het aantal mannen en vrouwen, van alle gezindten.

 

Van de leden van de Seniorenraad verwachten wij dat ze een open oog en oor hebben voor de belangen van ouderen in de samenleving. Dat ze onafhankelijk tot een oordeel kunnen komen en dat onder woorden kunnen brengen. Dat ze ertegen kunnen dat het soms lang duurt voordat een advies wordt opgevolgd. En dat ze dus het doorzettingsvermogen hebben om bij een volgende actie de belangen van ouderen nog beter over het voetlicht te brengen. 

 WERKGROEPEN

Het ‘hart’ van het vrijwilligerswerk van de Seniorenraad zit in de werkgroepen. Elke werkgroep heeft een specifiek onderwerp, waarover de leden op onderzoek uit gaan en verslag uitbrengen aan de Algemene Ledenvergadering. Op dit moment heeft de Seniorenraad de volgende werkgroepen:

  • Zorg, Welzijn en Cultuur
  • Wonen
  • Veiligheid en Mobiliteit

Schouwen en toegankelijkheid van het openbaar gebied, veiligheid op straat, kwaliteit buitenruimte, looproutes, e.d.