Seniorenraad
  Home |  Seniorenraad | Adviezen | Jaarverslagen | speerpunten 2019 | Verslagen | Artikelen | sucessen | Contact | Agenda | Inloggen
Zoeken op:   

speerpunten 2019

Activiteiten Seniorenraad Kralingen-Crooswijk 2019 Lopende en nieuwe activiteiten: • Begaanbaarheid en toegankelijkheid openbaar gebied (continue aandacht) • Schouwen 55+flats (continue actie); • Veiligheid in en om het huis; brandbeveiliging, vluchtplan in noodsituaties, spreekluister-verbindingen, e.d. in en om appartementen ouderen • Schouwen openbaar gebied (continue deelname ‘productwaardering’) • Deelname aan 75+ gesprekken • Deelname aan dementievriendelijke maatregelen • Open Bijeenkomst in okt 19 • programma beweegtuinen ism PAC • ‘Blokje om’ ; wandelroutes vanuit 55+ wooncentra • Alle tramhaltes ‘senior-proof’ in Kralingen-Crooswijk, • Verbetering en klantvriendelijker betaald parkeren in Kralingen-Crooswijk; rapport aangeboden aan Gebiedscommissie • Pleidooi voor Gezondheidscentrum Crooswijk • Pleidooi voor terugkeer stadswinkel(s) Kralingen-Crooswijk • Kritisch volgen van transitie Havenziekenhuis/-polikliniek • Monitoring beschikbaarheid 1e lijnsbedden, cq 1,5 lijnszorg • Klankbord voor zorgaanbieders Aafje, Laurens, Lelyzorggroep • Klankbord voor woningcorporaties Woonstad, Havensteder en SOR • Samenwerkingspartner van Dock • Gevraagd en ongevraagd advies aan Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk