Seniorenraad
  Home |  Seniorenraad | Adviezen | Jaarverslagen | speerpunten 2022 | Verslagen | Artikelen | sucessen | adviezen 2022 | Contact | Agenda | Inloggen
Zoeken op:   

Seniorenraad  

Samenstelling en Representativiteit

Elke inwoner van Kralingen-Crooswijk die 50 jaar of ouder is, kan lid worden van de Seniorenraad. Dat kan als afgevaardigde van een ouderenbond (ANBO, PCOB, FNV of CNV), een bewonersorganisatie (Stichting BVK of Stichting Wijkorgaan Crooswijk), maar ook op persoonlijke titel. Momenteel maken de meeste leden deel uit van de Seniorenraad op persoonlijke titel.

 

Vanaf de oprichting is de wens geuit dat de Seniorenraad representatief dient te zijn voor de Kralingse en Crooswijkse ouderen. Het aantal 50-plussers van niet-Nederlandse afkomst in Kralingen-Crooswijk is de laatste jaren sterk gegroeid. De Seniorenraad zou het op prijs stellen dat mensen met deze achtergrond ook lid worden van de Seniorenraad. De huidige 15 leden van de Seniorenraad wonen redelijk verspreid in de wijken Kralingen en Crooswijk.