Seniorenraad
  Home |  Seniorenraad | Adviezen | Jaarverslagen | speerpunten 2022 | Verslagen | Artikelen | sucessen | adviezen 2022 | Contact | Agenda | Inloggen
Zoeken op:   

Seniorenraad  

Ondersteuning

De Seniorenraad heeft de beschikking over 4 uur professionele ondersteuning per week. Deze is ingehuurd bij de Stichting DOCK.

Deze ondersteuning bestaat uit:

  • organisatorische ondersteuning: het doen van voorstellen ten aanzien van organisatieopbouw, taakafbakening, werkwijze en de in- en externe samenwerking;
  • inhoudelijke ondersteuning: het voorbereiden van agendapunten, het maken van samenvattingen, organiseren van scholing, deskundigheidsbevordering en het onderhouden van contacten met derden;
  • administratieve ondersteuning: verzorgen van de administratie, beheren van het archief, notuleren van bijeenkomsten.