Seniorenraad
  Home |  Seniorenraad | Adviezen | Jaarverslagen | speerpunten 2022 | Verslagen | Artikelen | sucessen | adviezen 2022 | Contact | Agenda | Inloggen
Zoeken op:   

Seniorenraad  

Werkgroepen en deelnames

De Seniorenraad heeft drie werkgroepen ingesteld, die zich ieder met een bepaald beleidsveld bezighouden, namelijk:
 
  • Zorg, welzijn en cultuur
  • Veiligheid, leefbaarheid en mobiliteit 
  •  Wonen
  
Deze werkgroepen, elk bestaande uit drie tot vijf personen, doen al het voorwerk dat noodzakelijk is om de problemen te benoemen en een advies aan de deelgemeente uit te brengen. De werkgroepen brengen van hun bevindingen verslag uit in de maandelijkse algemene ledenvergadering, die in overleg en na uitvoerige bespreking van de tekst en inhoud van het eventueel uit te brengen advies goedkeurt. Wanneer zich een onderwerp aandient dat buiten de drie bovengenoemde beleidsterreinen valt kan een tijdelijke werkgroep geformeerd worden.

Verder nemen leden van de Seniorenraad deel aan o.a. Buurt bestuurt De Esch, aan het overleg Woonservicegebieden en Wijkservicepunten. Zie daarvoor o.a. de website die op 4 februari 2015 gelanceerd is in het Wijkservicepunt aan het Goudseplein: www.actiefinkralingencrooswijk.nl
Ook in de werkgroep Ketendementie nemen leden van de Seniorenraad deel, samen met andere deelnemers op het terrein van zorg en gezondheid. Er zijn een vijftal vrijwilligers uit de Seniorenraad die mee doen aan het schouwen van de woonomgeving, samen met Stadstoezicht, Roteb, Gemeentewerken/Stadsontwikkeling en de Gebiedsorganisatie. Verder dragen wij ons steentje bij aan de discussies bij Pluspunt, zoals in het kader van SOS (Samenwerkende Seniorenraden), WMO en Vrijwilligersinitiatieven voor senioren

 Alle beslissingsbevoegdheid ligt bij de algemene ledenvergadering. Hier wordt de koers van de Seniorenraad bepaald en overwogen of alle in Kralingen-Crooswijk spelende belangen ook daadwerkelijk behartigd worden. Vanuit de algemene ledenvergadering kan een adviesaanvraag behandeld worden of besloten worden een initiatief te ontplooien.