Seniorenraad
  Home |  Seniorenraad | Adviezen | Jaarverslagen | speerpunten 2022 | Verslagen | Artikelen | sucessen | adviezen 2022 | Contact | Agenda | Inloggen
Zoeken op:   

Seniorenraad  

Status en positie

De status van de Seniorenraad is op 30 mei 1996 in een reglement vastgelegd in een vergadering van de toenmalige deelgemeenteraad Kralingen-Crooswijk. Op 26 september 1996 volgde toen de officiële benoeming van de leden van de Seniorenraad. Uiteraard zijn er sinds 1996 leden vertrokken en nieuwe weer bijgekomen.Na het opheffen van de deelgemeente in 2014 richt de Seniorenraad zich op de kersverse Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk en op het Gemeentebestuur van Rotterdam. Ook kunnen adviezen op het terrein van ouderenbeleid terecht komen bij andere instellingen in de wijk, zoals woningcorporaties, zorginstellingen en welzijnsinstellingen. Het werkterrein van de Seniorenraad is Kralingen en Crooswijk.


Het totaal aantal inwoners in 2013 in de wijken Kralingen en Crooswijk is 52.000, waarvan bijna 12.000 55-plussers. Dit houdt in dat 23% van de bevolking  tot de doelgroep van de Seniorenraad behoort. Het ziet er naar uit dat dit aantal de komende jaren nog zal stijgen.