Seniorenraad
  Home |  Seniorenraad | Adviezen | Jaarverslagen | speerpunten 2019 | Verslagen | Artikelen | sucessen | Contact | Agenda | Inloggen
Zoeken op:   

Verslagen  

tekst verslag Open bijeenkomst 25 nov. 2015

’Zorgen om de Zorg’ DEC 01, 15 DE SENIORENRAAD KRALINGEN-CROOSWIJK ORGANISEERDE SAMEN MET DE GEBIEDSCOMMISSIE KRALINGEN-CROOSWIJK HET SYMPOSIUM, DE OPEN BIJEENKOMST, GETITELD ‘ZORGEN OM DE ZORG’. In de Nieuwe Plantage verzamelden zich woensdagmiddag 25 november burgers en professionals. De Seniorenraad toonde met een toneelstukje aan hoe verwarrend de nieuwe regels zijn om in acute situaties hulp te krijgen. Het probleem werd levendig uitgebeeld en liet zien hoe via moeizaam telefonisch contact met 14010, Vraagwijzer, Wijkteams en zorgverzekeraar, uiteindelijk de directe nood door de Thuiszorg dan wel Buurtzorg werd gelenigd. De heer Ridderikhoff, 83jr., ooit huisarts te Kralingen, speelde overtuigend de steeds radelozer wordende bejaarde heer die zijn bedlegerige vrouw verzorgt maar door zijn rug is gegaan en telefonisch hulp zoekt. In het vraaggesprek met de professionals bleek dat het uitgebeelde geval helaas heel dicht bij de werkelijkheid kwam. Raadslid voor Zorg, Cultuur en Sport Judith Bokhove was dankbaar voor alle info die zij uit de praktijk ontving en riep iedereen op de problemen, eventueel via de Seniorenraad, te blijven door geven. Zie: www.seniorenraad-kc.nl. Zodat de Gemeenteraad en de politiek kunnen proberen de procedures te verbeteren.