Seniorenraad
  Home |  Seniorenraad | Adviezen | Jaarverslagen | speerpunten 2022 | Verslagen | Artikelen | sucessen | adviezen 2022 | Contact | Agenda | Inloggen
Zoeken op:   

Seniorenraad

De taken van de Seniorenraad zijn:

  • het adviseren van de Gemeente Rotterdam, de Wijkraden Kralingen en Crooswijk, woningcorporaties, zorginstellingen, gemeentelijke diensten, ten aanzien van de specifieke belangen en behoeften van senioren (ouderen) in Kralingen-Crooswijk
  • het inwinnen van inlichtingen
  • het ontwikkelen van beleidsinitiatieven
  • het betrekken van senioren uit de wijk

Relevante informatie:

  • Status en positie
  • Werkgroepen en deelnames
  • Ondersteuning
  • Samenstelling en Representativiteit
  • Vergaderdata